'Pile Ved Flodbredden' af Birgitte Støvring 26 okt 3 dec, 2019

Den 26.oktober 2019 åbner UDSTILLINGSSTEDET.DK soloudstillingen "Pile ved flodbredden" med Birgitte Støvring.

Birgitte Støvring (f. 1982) er maler og nøgtern og saglig i sit formsprog. Farven er æstetisk afsat og farvetemperaturerne ofte kølige. Hun arbejder med spejlinger, forskydninger og de enkelte billedelementer popper op som i en leg. Støvring frigør fladens abstraktioner og sætter dem sammen på en ny og frugtbar måde.

Birgitte Støvring har tidligere i sine værker arbejdet med et stramt og geometrisk rids af menneskefiguren. Et maleri i farveflader, der ligger tæt op ad et kalejdoskopisk udtryk, hvor overfladen får vibrerende liv af de monokrome farvefladers små forskydninger og af de mange farvelag.

Udstillingen PILE VED FLODBREDDEN tager sit afsæt i Artemis, der i den græske mytologi er jagtens gudinde. Artemis fremstår som en sammensat gudinde - både blid og barsk. Hun er kærlig som dyrenes beskytter, men straffer samtidig den jæger, der ikke formår at bringe det dræbte dyr som offer til hende.

I sit arbejde med PILE VED FLODBREDDEN har Birgitte Støvring taget på sig at undersøge Artemis natur, og arbejdet med gudinden har kickstartet en række malerier og akvareller med jagtscenen i centrum.

Støvring har i særdeleshed været optaget af Artemis modsætningsfyldte karakter, hvor polære kræfter synes forenet i én og samme person. Med spor fra kinesisk filosofi, og ideen om Yin og Yangs tilstedeværelse i alt, udspiller der sig i Støvrings billedunivers på lignende vis en søgen efter ligevægt.

Flere af billederne er bygget op omkring en midterakse. Billederne kan minde om papirklip, og med en klar inddeling i helt eller delvist gennemfarvede felter, flimrer de collageagtigt, og sår tvivl om forholdet mellem figur og baggrund. Ligeledes kan der ses en forhandling mellem figuration og abstraktion i billederne.

I dette billedrum tager fortællingen form, og som i en balanceakt over Artemis karakter går de forskellige billedelementer i spil og interaktion med hinanden. Gudinden er synlig i flere af billederne men blander sig med flader og mønstre. En hjul er også et gennemgående billedsymbol, bevægeligt og dynamisk.

Systemet synes dog aldrig fuldkomment i Støvrings billedunivers, og måske netop derfor, åbner billedsproget sig og giver beskueren mulighed for at bevæge sig ind i malerierne.

Med stor opmærksomhed konstruerer Støvring sit billedrum, og som en meditativ undersøgelse med gentagelse på gentagelse kigger hun både på egen og andres natur: ”Lever jeg i overensstemmelse med egen natur, og jager jeg det rette sted?”

Birgitte Støvring (f. 1982) bor og arbejder i Kirke Sonnerup (Lejre). Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2008) under professor Jesper Christiansen og Peter Bonde. Støvring har tidligere udstillet på eksempelvis Kastrupgårdsamlingen, Vestjyllands Kunstmuseum, Kunstbygningen i Vrå, Malmö Kunsthall, Galleri Kant, Charlotte Fogh Gallery og Galerie Michael Andersen.

Derudover har hun udsmykket Horserød Statsfængsel og Karise Sognegård samt modtaget en række udmærkelser og arbejdslegater, herunder Statens Kunstfonds arbejdslegat, Ebba Elisabeth og Kristian Larsens Fond samt legat fra Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Hendes værk kan desuden findes i Museet for Religiøs Kunst’s samling, Lemvig, hvor hun ligeledes har udstillet.

Vi glæder os til at se jer til fernisering 26.oktober 2019 kl. 15.00.