'Mig Og Onkel Albert' af Peter Holck 11 sep 10 okt, 2020

Peter Holck skriver:

Albert Mertz blev den af mine lærere på Kunstakademiet, der ideologisk og personligt kom til at præge mig stærkest. Den form for begejstret påvirkning imellem lærer og elev fører nemt til plagiat, men det kræver at læreren har en fiks og færdig ikonografi af videregive. Intet kunne være Mertz fjernere, og hans ideologi var under konstant forandring. Påvirkningen fra ham var mere af filosofisk og ideologisk art. Den tvivl han selv havde iboende, gjorde han til fundament for sin undervisning; hvad er kunst? hvorfor laver vi det? hvad skal det bruges til? spurgte han igen og igen og gav ingen svar derpå. Det måtte vi selv finde ud af -”the hard way”- hvilket for mit vedkommende tog omkring 15 år af få mere hold på.

Ideen med dette udstillingsoplæg er at lave en parallel til den separat udstilling, der afholdes på Sorø Kunstmuseum fra 25. september 2020 til januar 2021. Min ide er at sammenstille diverse originale Mertz malerier med mine egne nyere og ældre arbejder. Mertz malerierne kommer dels fra egen samling, dels fra hvad jeg kan låne mig til.

Dialogen imellem ”mig og Onkel Albert” viste sig at blive livslang. Selv kan jeg finde reminiscenser af ham -direkte eller inddirekte- i stort set alt hvad jeg har malet.

Jeg har endda oplevet flere gange ubevidst at have malet et maleri, og senere opdaget at Mertz allerede havde malt det før mig.
Det kommer nok til at ske igen.

Peter Holck December 2019.

ONKEL ALBERT