'Livet, En Sensuel Begivenhed' af De V 26 jun 6 okt, 2021

Livet, en sensuel begivenhed. nr.1-5. De V+ Gitte Svendsen
Hen over sommeren 2021 indbød UDSTILLINGSSTEDET.dk kunstnergruppen De V til at producere fire installationer i BOXEN ud mod Rådhusvej. Her var chancen for at skabe kunst på en utraditionel måde, i øjenhøjde med byen borgere, i en Coronasituation. To og to gik kunstnerne i dialog med hinanden. Skabte overraskende tableauer i bevægelse. Lysiscenesættelser., Særprægede texturer og plastiske objekter.

De V + kunstnergruppen afsluttede med en fællesudstilling i UDSTILLINGSSTEDET.dk's forhal og X-Rum. De V+ er Kirsten Schauser, Michala Norup, Susanne Schmidt-Nielsen og gæst Gitte Svendsen.

Livet, en sensuel begivenhed. nr.5 er en stedsspecifik udstilling, der på samme måde som sommerens fire første udstillinger i BOXEN forholder sig til de arkitektoniske udfordringer udstillingsrummene, forhallen og X-Rummet giver. Udstillingsgæsten forføres af kunstnergruppen De V+. Værkerne er båret af sanset nærvær i beskrivelsen af livet som en sensuel begivenhed. Vi overraskes, selvom vi genkender materialerne. Kunstnerne evner at skabe en ny virkelighed: En sensuel begivenhed i en given tid i livet, hvor sanselighed, materialefornemmelse og arkitektur går op i en højere enhed.

De V+ er inspireret af Hans Ulrich Gumbrecht og hans tanker om begrebet 'nærvær': At mennesket gennem mødet med den materielle verden får en oplevelse af nærvær, som er afhængig af vores bevidsthed om ophør: Det sansede forsvinder, mødet med det taktile må slutte. En solnedgang bliver til nat, en musisk oplevelse stopper, og en kunstudstilling har en startdato og en slutdato. Det samme har menneskelivet. Vi har fra begyndelsen af 2020 levet med ikke kun en pandemisk angst men også en stigende bevidsthed om en mulig økonomiske nedtur og om den store fortælling om en forestående miljøkatastrofe. Men som K. E. Løgstrup formulerer det, ligger der i os mennesker en ukuelighed nedenunder det hele, som mange gange trodser modgang. Vi kan ikke lade være med at anse livet for livet værd. Angsten sættes i parentes. Glæden ved at være til er lige så fundamental som angsten – eller mere fundamental end den. Vi taler om pandemiens ophør, om at forebygge en miljøkatastrofe. Vi håber på bedre tider.

DeV+ vil undersøge og omsætte vores nuværende livsbetingelser til en struktur eller en form og derigennem skabe mulighed for nærvær. En struktur, der håndgribeliggør livets kraft og skrøbelighed. En udformning af livets kerne, som vil spire igen og igen. Livet som en sensuel begivenhed.
De V+

www.kirstenschauser.dk
www.michalanorup.dk
www.susanneschmidt-nielsen.dk
@gitte.svendsen
@kunstnergruppendevplus

Fra udstillingen Livet, en sensuel begivenhed. nr.5. Susanne Schmidt-Nielsen og Kirsten Schauser. Kube 200 cm x 134 cm x 60 cm Pap, træ og stof.