'Erosion' af Eva Toft 5 apr 5 maj, 2024

Eva Toft Solo Show

Eva Toft fortæller om sin kunst:

I mine værker arbejder jeg gennemgående med identitet. Udvikling og dannelse såvel  som ideen om en kerne.                  

Aksen i mit arbejde ligger i spændingsfeltet mellem proces og intention samt eksperiment med materialet.

Titlen fungerer som en intention jeg vender tilbage til igen og igen, igennem hele processen. Jeg eksperimenterer med mange typer af materialer, og kan sommetider fortabe mig i selve eksperimentet. Kan det bære, holde, tørre op på den rigtige måde. Det siger sig selv at min proces er levende – og at både tilfældet og fejlen inspirerer mig at arbejde op imod.

Netop da eksperimentet er en vigtig del af min kunst, virker det godt for mig at have en helt klart formuleret intention. Den står skarpt i mig igennem hele processen, og er af og til synlig i værkets titel.

I processen vender jeg mig mod intentionen igen og igen, skærer ind til benet. Er udtrykket klart, i overensstemmelse med min intention med værket og alligevel overraskende…også for mig.

Dele af min proces er ofte synlig i det endelige værk, jeg kan lidt at understrege at materialitetet såvel som eksperiment er en afgørende del af kunst for mig

Jeg arbejder både to- og tredimensionelt.

Eva Toft 2023