'Stå Op, Tag Din Seng Og Gå' af MARIA WÆHRENS 17 okt 15 nov, 2020

Jeg stod i en bus med alle mine malerier og tegninger. Bussen var fuld af mennesker, som alle skulle hjælpe mig med at tømme den for min kunst. Pludselig blev jeg bange. Jeg kunne ikke overskue tanken om, hvor alt kunsten skulle ende henne. Vi var i et øde område med ruiner. En mand fra  bussen kastede sig ud i ingenting for at redde min kunst. Han faldt ned og døde. Jeg lod som  ingenting. Håbede bare ingen havde set det ske. Jeg skammede mig så meget over denne mand, som havde kastet sig i døden for mig. Jeg var rædselsslagen, og besluttede mig for aldrig at fortælle det  til nogen. 

Dette er blot en af de mange drømme, som er blevet del af Maria Wæhrens malerpraksis. Allerede som 13-årig havde hun en skelsættende drøm, hvor en kvinde, omringet af et farverigt landskab,  lænede sig op af et træ. Kvinden viste sig at blive Wæhrens kald som kunstner. Siden da har drømme for Wæhrens været en vigtig kanal mellem følelser og maleriet. Hendes malerier er en naturlig forlængelse af noget iboende i selvet. De er et sted, hvor drømme og følelser får et fysisk liv, og hvori de lever videre.  

Det inderlige fokus stammer fra Wæhrens kristne opvækst. Hendes første møde med kunsten var gennem mormoren, som malede religiøse malerier og portrætter. Dog vendte Wæhrens den kristne  tro ryggen ret tidligt i sin ungdom, og i stedet indtraf eksistentielle spørgsmål omkring identitet, seksualitet og hendes egen krop. Kroppen er et helt centralt element i Wæhrens værker. Gennem  malerier af kroppe skabt med en kropslig tilgang sporer hun sig ind på en forståelse af sin egen krop, og de følelser der ligger indlejret i den. I forbindelsen til lærredet, forbindes hun til sig selv. I glimt mærkes det ekspressive og et indre som vil ud. 

I processen mellem følelser og maleri, integrerer Wæhrens ofte forskellige materialer. Heri ligger en undersøgelse af, hvordan erindring og det underbevidste giver sig til udtryk i en spontan proces. Det  udgør et slags kaos, hvori Wæhrens egen interne logik og system bliver skabt. I søgen efter de inderste følelser, men også den spontane tilgang som giver plads til det autentiske og det  underbevidste, bevæger værkerne sig indenfor den abstrakte ekspressionisme. Ved at Wæhrens arbejder så indgående med sit eget følelsesregister, rummer værkerne automatisk terapeutiske og  bearbejdende elementer. Det bliver en måde, hvorpå hun ‘visker tavlen ren’ i sit eget liv, og det  medvirker til at skellet, mellem livet og en kunstnerisk praksis, forsvinder.  

Udstillingen Stå op, tag din seng og gå giver indblik i en periode af Wæhrens liv og praksis, hvori  hendes mørkeste malerier blev til. De viser det smertefulde, det mørke og melankolske, og udgør et  stærkt eksistentielt fokus. De er et resultat af en indre nødvendighed. Det, som ligger lige til at  udtrykke, og det som trænger sig mest på, er det som kommer ud. 
Stå op, tag din seng og gå bliver vist på  UDSTILLINGSSTEDET.dk, Rådhusvej 4 i Sorø 

Åben fra den 17.10.10.-15.11.2020
Sidste dag søndag 15.11. Søndag har vi åbent fra 10-12. Bestil tid på forhånd.
"SÅ OP, TAG DIN SENG OG GÅ" er en retrospektiv udstilling som efterfølgende bliver del af en soloudstlling på Vejen Kunstmuseum fra den 1.12.-7.2.2021

Foto: Malle Madsen