'Livet, En Sensuel Begivenhed Nr.2 .pigment' af Gitte Svendsen 10 jul 1 aug, 2021

GITTE SVENDSEN i BOXEN
De V+ kunstnergruppen udstiller fire separate installationer i BOXEN hen over sommeren. BOXEN er UDSTILLINGSSTEDETdk´s udstillingsvindue på Rådhusvej 4 i Sorø.
Kunstnergruppens fællestema er titlen Livet, en sensuel begivenhed

Gitte Svendsens installation, PIGMENT, er nr. 2 i rækken af installationer.
De V+ består af billedkunstnerne Gitte Svendsen, Kirsten Schauser, Kristine Djurhuus, Michala Norup, og Susanne Schmidt-Nielsen.

Gitte Svendsen fortæller:
Min praksis udspringer i farven og undersøgelsen af farvens betydning for rummet, formen og relationen. 
I værkerne i Boxen har jeg valgt at arbejde med farven i form af tørt pigment. Rene pigmenter, som ikke blandes med bindemiddel, men forbliver flygtige og intense i deres pulverform. Med placeringen af pigmentpladerne i rummet blandes farverne og malerierne opbygges.
Beskueren kan med sin position ændre oplevelsen af værket og kan ved at bevæge sig skabe sit eget billede - lave sin egen undersøgelse.

Gennem de skiftende installationer i BOXEN går Kunstnergruppens medlemmer i dialog med hinanden i det lille intime rum, som BOXEN udgør:
"Vi har til dette projekt, været inspireret af den amerikanske filosof og litteraturteoretiker Hans Ulrich Gumbrecht (f. 1948) og hans tanker om begrebet Nærvær. Gumbrecht argumenterer for, at mennesket igennem mødet med den materielle verden, som eksempelvis kulturelle, æstetiske, sansede og taktile møder, får fornemmende erfaringer, der kan lede til en oplevelse af Nærvær.
Nærværsoplevelsen, hævder Gumbrecht, er afhængig af vores bevidsthed om ophør: At oplevelsen ophører, det sansede forsvinder eller mødet med det taktile må slutte. En solnedgang bliver til nat, en musisk oplevelse udstrækker sig i et tidsrum, og en kunstudstilling har en start og en slutdato. Det samme har menneskelivet, hvilket det sidste år har gjort os bevidste om. Vi har fra begyndelsen af 2020 levet med bevidstheden om det ufravigelige afsluttelige ved den menneskelige eksistens. Ikke kun en pandemisk angst men også en stigende bevidsthed om en mulig og parallel økonomiske nedtur og om den store fortælling om en forstående miljøkatastrofe. Dette er allestedsnærværende og alligevel uhåndgribeligt. Men som den danske filosof K. E. Løgstrup formulerer det, så ligger der i os mennesker en ukuelighed neden under det hele, som mange gange trodser modgang. Vi kan, selvom fremtiden kan virke både uvis og truende, ikke lade være med at anse livet for livet værd. Angsten sættes i parentes. Glæden ved at være til er lige så fundamental som angsten – eller mere fundamental end den. Vi taler om pandemiens ophør, om at forebygge en miljøkatastrofe. Vi håber på bedre tider.
Igennem vores kunst vil vi til BOXEN undersøge og omsætte vores nuværende livsbetingelse til en struktur eller en form og derigennem skabe mulighed for Nærvær. En struktur, der håndgribeliggør livets kraft og skrøbelighed. En udformning af livets kerne, som vil spire igen og igen. Spire som noget nyt efter at have undergået en metamorfose i dvaleperioder. Livet som en sensuel begivenhed. En begivenhed, der måske vækker et rum i beskuerens kartotek, næsten umærkeligt, i et felt mellem det bevidste og det ubevidste."

Livet, en sensuel begivenhed åbnede med Susanne Schmidt-Nielsens installation i BOXEN den 26. juni 2021. Gitte Svendsens installation, PIGMENT, er nummer to i rækken af installaertioner. Den åbner den 10.7. 2021. Udstillingsrækken afrundes med en fællesudstilling af kunstnergruppen DeV+ Sidste udstillingsdag er 2. oktober 2021.
Gitte Svendsen på Statens Værksteder for Kunst
svfk.dk/project/gitte-svendsen-like-a-walk-in-a-painting