'Livet, En Sensuel Begivenhed. Nr.3' af Kirsten Schauser og Michala Norup 3 aug 15 aug, 2021

Kirsten Schauser og Michala Norups installation i BOXEN

De V+ kunstnergruppen udstiller fire separate installationer i BOXEN hen over sommeren. BOXEN er UDSTILLINGSSTEDETdk´s udstillingsvindue på Rådhusvej 4 i Sorø.
Kunstnergruppens fællestema er titlen Livet, en sensuel begivenhed

Kirsten Schauser og Michala Norup´s værk, er nr. 3 i rækken af installationer.
De V+ består af billedkunstnerne Gitte Svendsen, Kirsten Schauser, Kristine Djurhuus, Michala Norup, og Susanne Schmidt-Nielsen.

Billedkunstnerne Michala Norup og Kirsten Schauser udstiller fra den 3.8..-15.8. 2021.
De to fortæller:
I vores samarbejde har vi undersøgt længslen efter det taktile møde. Fingrenes myriader af sansende nerver til at begribe verden med, til at forme med, til kærtegne med eller blive kærtegnet af. Et uudsigeligt og usynligt, men mærkbare aspekt i verden. Livet der strækker sig mod berøring, som en spirende længsel mod nærvær, på samme tid fysisk og metafysisk. Et nærvær vi håber at nå beskueren med.
3.8..-15.8. 2021

DEV+ præsentation:
Gennem de skiftende installationer i BOXEN går Kunstnergruppens medlemmer i dialog med hinanden i det lille intime rum, som BOXEN udgør:
"Vi har til dette projekt, været inspireret af den amerikanske filosof og litteraturteoretiker Hans Ulrich Gumbrecht (f. 1948) og hans tanker om begrebet Nærvær. Gumbrecht argumenterer for, at mennesket igennem mødet med den materielle verden, som eksempelvis kulturelle, æstetiske, sansede og taktile møder, får fornemmende erfaringer, der kan lede til en oplevelse af Nærvær.
Nærværsoplevelsen, hævder Gumbrecht, er afhængig af vores bevidsthed om ophør: At oplevelsen ophører, det sansede forsvinder eller mødet med det taktile må slutte. En solnedgang bliver til nat, en musisk oplevelse udstrækker sig i et tidsrum, og en kunstudstilling har en start og en slutdato. Det samme har menneskelivet, hvilket det sidste år har gjort os bevidste om. Vi har fra begyndelsen af 2020 levet med bevidstheden om det ufravigelige afsluttelige ved den menneskelige eksistens. Ikke kun en pandemisk angst men også en stigende bevidsthed om en mulig og parallel økonomiske nedtur og om den store fortælling om en forstående miljøkatastrofe. Dette er allestedsnærværende og alligevel uhåndgribeligt. Men som den danske filosof K. E. Løgstrup formulerer det, så ligger der i os mennesker en ukuelighed neden under det hele, som mange gange trodser modgang. Vi kan, selvom fremtiden kan virke både uvis og truende, ikke lade være med at anse livet for livet værd. Angsten sættes i parentes. Glæden ved at være til er lige så fundamental som angsten – eller mere fundamental end den. Vi taler om pandemiens ophør, om at forebygge en miljøkatastrofe. Vi håber på bedre tider.
Igennem vores kunst vil vi til BOXEN undersøge og omsætte vores nuværende livsbetingelse til en struktur eller en form og derigennem skabe mulighed for Nærvær. En struktur, der håndgribeliggør livets kraft og skrøbelighed. En udformning af livets kerne, som vil spire igen og igen. Spire som noget nyt efter at have undergået en metamorfose i dvaleperioder. Livet som en sensuel begivenhed. En begivenhed, der måske vækker et rum i beskuerens kartotek, næsten umærkeligt, i et felt mellem det bevidste og det ubevidste."

Livet, en sensuel begivenhed nr. 3 åbner den 3.8.- 15.8. 2021. Udstillingsrækken afrundes med en fællesudstilling af kunstnergruppen DeV+ Sidste udstillingsdag er 2. oktober 2021.

Kirsten Schauser Gips, ventilator, plastik og analogt fotografi.
Michala Norup. Dobbelt eksponeret foto af hænder. Analogt fotografi.