Fadern, Sonen Och Den Förlupne af JAN ÅKE ANDERSSON BOXEN 16 dec 20 jan 2020

FADERN, SONEN OCH DEN FÖRLUPNE
Frem til den 20.januar 2020 udstiller Jan Åke Anderson i Boxen, Forhallen og X-rummet.
Det er en tankevækkende visuel performance kunstneren har skabt i BOXEN. De to etager med billedtableauer supplerer hinanden.
Øverst rækker af liv. FADERN, SONEN OCH DEN FORÖPNE er der skrevet på rullegardinteksterne.
Nedenunder befinder vi os i et perspektivisk landskab.
Et menneskehoved, der er skildret råt og usødet, og som påfaldende minder om kunstnerens eget, kommer op fra mørket og dybet.
Vi stiller os spørgsmålet: Hvordan lykkes vi i livet og hvordan spiller det psykiske ind for hvilket liv vi får?
I Forhallen og i X-rummet breder kunstneren sin menneskepalet ud.
Et par sølvfarvede objekter, spreder associationer om celledeling. Det er ikke det eneste sted, hvor livet er skildret.