Det Røde Rum af LARS LY 25 jan 2 feb 2020

LARS LY
DET RØDE RUM
Åbningsarrangement i forbindelse med Kyndelmisse i Sorø
Udstillingen er åben i 8 dage.